Opslag gasflessen PGS 15

Volgens de norm van PGS 15 is het zo dat gasflessen beschermd moeten worden tegen invloeden van buiten af. Hier gaat om het beschermen van de gasflesssen tegen warmte aanstraling van buitenaf.

Het veilig opslaan van gasflessen is uiteraard niet alleen belangrijk voor het milieu maar ook voor de veiligheid van uw medewerkers en de omgeving.

In een gasflessen opslag mogen ook geen andere gevaarlijke stoffen opgeslagen worden, dit is ook van toepassing bij lege gasflessen.

Voor de complete PGS 15 regelgeving verwijzen we u naar de pdf.

De sectie voor gasflessen kunt u ook op de website van rijkswaterstaat vinden. Klik hier voor de link.

Hiltra levert zowel niet brandwerende als brandwerende modellen:

Niet brandwerende gasflessenopslag

Brandwerende gasflessenopslag

Aanbiedingen